FORSIDENDATABLADEFORHANDLERE
 

WIKING FibrilatedWiking® Fibrilated er en multifilamentfiber, som er ekstruderet til meget fine ”fibriller”, som særdeles effektivt forhindrer revnedannelser i selve tørre/hærde fasen af beton.

Fiberen, der er specialudviklet i polypropylene til forbedring af alle former for cementholdige materialer, anvendes hvor man ønsker at forhindre revnedannelse forårsaget af plastisk svind.

Fordele og egenskaber

 • Alternativ til revnekontrollerende armeringsnet
 • Øger slagstyrken
 • Øger bøjestyrken
 • Øger strækevnen
 • Brandhæmmer i tunnelbyggeri

Generelle anvendelsesområder

 • Indendørs gulve
 • Terrændæk
 • Betonprodukter
 • Elementer
 • Sprøjtebeton
 • Fortove og veje
 • Kystsikring
 • Sokler til vindmøller og lign.

 

Download
datablad om
Wiking Fibrilated
som PDF

_______________________________

Kontakt 
Vice President
Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
for yderligere info

Mobil 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dkWiking® Fibrilated er fysisk bestandig overfor alle kemikalier i betonen og betonens udseende og holdbarhed forringes ikke.

Betonen har størst tendens til at udvikle revner i den tidlige tørrefase, idet svindspændingen da er på sit højeste. Ved denne fase forhindrer Wiking® Fibrilated revnedannelse yderst effektivt, idet fiberen har en høj dispergeringsevne i matrix og fiberens enestående struktur medfører så stor fiberhyppighed, at disse opfanger og modvirker revnedannelser, så snart de er ved at opstå.

Fiberens struktur og overflade sikrer, at maksimal trækstyrke overføres effektivt til betonen.  Dette får den tidlige svindspænding til at fordele sig jævnt i betonen og derved undgås revnedannelse og langsigtede svagheder i betonen. Wiking® Fibrilated sikrer at matrix modnes til at udvikle fuldt styrkepotentiale.