FORSIDENDATABLADEFORHANDLERE
 

WIKING 50 μmWiking® 50 micron er en monofilamentfiber, som er ekstruderet til meget fine fibre. Den er særligt udviklet til tørmørtel og forhindrer særdeles effektivt revnedannelser i selve tørre/hærde fasen af beton/mørtel.

Fiberen anvendes i alle former for beton og mørtler, hvor man ønsker at forhindre revnedannelse forårsaget af plastisk svind.

Fordele og egenskaber

  • Alternativ til revnekontrollerende armeringsnet
  • Øger slagstyrken
  • Øger bøjestyrken
  • Øger strækevnen
  • Brandhæmmer i tunnelbyggeri

Generelle anvendelsesområder

  • Indendørs gulve
  • Terrændæk
  • Betonprodukter
  • Elementer
  • Sprøjtebeton

 

 

Download
datablad om
Wiking 50 μm
som PDF

_______________________________

Kontakt 
Vice President
Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
for yderligere info

Mobil 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dkWiking® 50 μm er fysisk bestandig overfor alle kemikalier i betonen og betonens udseende og holdbarhed forringes ikke.

Beton har størst tendens til at udvikle revner i den tidlige tørrefase, idet svindspændingen da er på sit højeste. Ved denne fase forhindrer Wiking® 50 μm revnedannelse yderst effektivt, idet fiberen har en høj dispergerings evne i matrix og fiberens enestående finhed medfører så stor fiberhyppighed, at disse opfanger og modvirker revnedannelser, så snart de er ved at opstå.

Den meget store specifikke fiberoverflade sikrer, at maksimal trækstyrke overføres effektivt til betonen. Dette får den tidlige svindspænding til at fordele sig jævnt i betonen og derved undgås revnedannelse og langsigtede svagheder i betonen. Wiking® fiberen sikrer at matrix modnes til at udvikle fuldt styrkepotentiale.